PRIVACYVERKLARING
SCHERPTHE B.V.


Scherpthe B.V. gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. De persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Scherpthe B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat dan om naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Tevens kunnen persoonsgegevens worden verwerkt via cookies, zoals informatie over het apparaat dat u gebruikt en het IP adres van waaruit u onze website bezoekt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@scherpthe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame;
  • Telefonisch of e-mail contact;
  • Informeren over wijzigingen van diensten en producten;
  • Afleveren van goederen en diensten;
  • Afhandeling betaling;
  • Volgen van bezoekers over websites van derden;
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Scherpthe B.V. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Scherpthe B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaarperiode zal afhangen van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Scherpthe B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Scherpthe B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Scherpthe B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Scherpthe B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Hieronder een overzicht:

Functionele cookies

NaamFunctieBewaartermijn
Meer informatie
n.v.t.Analytische cookies

Naam
Functie
Bewaartermijn
Meer informatie
Google Analytics
Meten websitebezoek
Maximaal 2 jaar
http://www.google.com/policies...
Tracking cookies

Naam
Functie
Bewaartermijn
Meer informatie
n.v.t.Andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Scherpthe B.V. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om Scherpthe B.V. een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:

privacy@scherpthe.nl

of per post aan:

Scherpthe B.V.

Meerkollaan 11

5613 BS Eindhoven

Scherpthe B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De beveiliging van persoonsgegevens

Scherpthe B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@scherpthe.nl.