Persoonlijke Ontwikkeling

Functioneren

Binnen Scherpthe vinden we het belangrijk dat alle werknemers zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. Om dit te kunnen waarborgen maken we gebruik van Treams en gaan we gedurende het jaar regelmatig het gesprek met elkaar aan om te kijken hoe het met jou en je persoonlijke doelen gaat. Zodra je in dienst komt ontvang je een eigen inlogpagina, waarin jouw HR cyclus is opgenomen. Dit zijn meerdere momenten gedurende het jaar.

We hebben ervoor gekozen om minimaal twee vaste momenten in te plannen. We kijken terug naar wat je hebt bereikt en werpen direct een blik op de toekomst. Waar wil je naartoe. Samen kijken we wat je nodig hebt van ons om jezelf verder te ontwikkelen. We staan stil bij jouw Epicor certificering, (eventuele) opleidingen en de Skills Matrix, waarbij we de status bespreken en eventuele vervolgstappen vastleggen. We vinden het namelijk belangrijk om jou te ondersteunen bij jouw persoonlijke doelstellingen en ontwikkeling.

Tijdens de gesprekken letten we onder andere op de volgende onderwerpen:

▪ Werkprestaties

▪ Werkgedrag

▪ Competenties

Waar wij precies inhoudelijk op letten bij bovengenoemde drie aspecten, wordt besproken in een van jouw één-op-één gesprekken. Je mag hier natuurlijk ook altijd eerder naar vragen.

Verdere gedetailleerde informatie omtrent de HR cyclus staat verder uitgelegd in het Playbook.

Opleidingsbudget

Persoonlijke ontwikkeling vinden wij bij Scherpthe erg belangrijk. Om zelfontwikkeling te stimuleren bieden wij alle werknemers een opleidingsbudget aan van €500 per jaar. Dit bedrag mag besteed worden aan zelfontwikkeling met betrekking tot de functie. Hiermee bedoelen wij opleidingen en cursussen die gericht zijn op het beter uit kunnen voeren van je huidige werkzaamheden of wat bijdraagt aan de ontwikkeling voor je loopbaan.

Het resterende budget komt aan het einde van elk jaar te vervallen en kan dus niet opgespaard en meegenomen worden naar het volgende jaar.

Opleidingen & cursussen

Bij Scherpthe vinden we het belangrijk dat onze mensen zich blijven ontwikkelen. Wij zijn van mening dat door het volgen van een opleiding of cursus zowel werknemer als werkgever daar gedurende het gehele verloop van zijn loopbaan baat bij heeft.

Iedere Scherpthenaar wordt gevraagd een Profile Dynamics analyse te maken bij de start van zijn/haar carrière bij Scherpthe. De drijfverenanalyse meet persoonlijke drijfveren via een eenvoudige online vragenlijst. Gemiddeld neemt dit ongeveer 20 – 30 minuten in beslag. Jouw antwoorden worden verwerkt in jouw persoonlijk profiel. De rapportage bevat een uitgebreide en gepersonaliseerde toelichting op maat door Marjolein Hartsuiker (HR adviseur).

Profile Dynamics geeft inzicht in jouw omgang met anderen en geeft weer wat jouw drijfveren zijn. Scherpthe vindt het belangrijk te weten wat jou motiveert en waar jij energie van krijgt, wij denken namelijk graag mee over hoe we jouw talent verder kunnen ontwikkelen.